Posts Tagged שומשום

פוסט אלרגיה

פוסט אלרגיה פוסט אישי. לפני שבע וחצי שנים נולדה בכורתי. לפני שבע שנים אובחנה כאלרגית בצורה מסכנת חיים לחלב ובוטנים. בהמשך גילינו גם אלרגיה נוספת מסכנת חיים לאגוזי לוז. כמה מסכנת חיים? מכירים את האזהרה "עלול להכיל משהו" שיש באחורי אריזות המזון השונות, אז כשנחשפה למשהו שכזה שעשוי היה להכיל, והסיכוי היה קלוש שיהיה בו… Read More