Posts Tagged מריחה

טיול רחוק, טיול קרוב, העיקר טיול רטוב

אז איך לצלם בטיול מים חלק שלישי בסידרה הרטובה. טיול מים יוצר כמה סוגי תמונות וכמה סוגי אתגרים מעניינים לצלמים. הבעיה הראשונה שהצלם המשפחתי החובב יפגוש היא הבעיה של הקונטרסט, לרוב יש פער גדול בין החלקים המוצלים והחלקים המוארים, מה שגורם לא פעם שהתמונה תצא שרופה מצד אחד ומאוד כהה מצד שני ממש באותו פריים…. Read More