Posts Tagged חיוכים

איך לגרום לאנשים לחייך בלי לבקש מהם לחייך? (ואיך פלוצים קשורים לעיניין)

איך לגרום לאנשים לחייך בלי לבקש מהם ואיך בדיוק פלוצים קשורים לעיניין? אז יצאתם עם החברים והילדים לפיקניק או לטיול, והיה כיף ורציתם תמונה למזכרת. וביקשתם מהילדים "תעמדו רגע, נצלם אתכם" וביקשתם שיחייכו יפה, ומה שיצא היה במקרה הטוב תמונה של כולם עומדים כמו לולבים חציים לא הקשיבו לכם והסתכלו לכיוון ההפוך או לעסו מסטיק,… Read More