Posts Tagged חום יף

צילום רטוב-סדרה בשלושה חלקים צילום בחוף הים

צילום בחוף הים את הצילום בחוף הים נחלק לשניים, צילום ביום וצילום אחה"צ. זאת חלוקה טיבעית על פי מיקום השמש, היא בעצם חלוקה שמתבססת על התאורה שלנו. כשיוצאים אל החוף בשעות היום (בוקר-צהריים) השמש תהיה חזקה בגבנו (מזרח) או ישר מעלינו שמש הייתרונות הגדולים של השעות האלו הם הצבעים הנהדרים של הים והחוף שאפשר להשיג… Read More