Date Archives מרץ 2016

אביב הגיע מאקרו בא. חלק ראשון.

  השבוע היה היום הראשון של האביב. הוא פה. נתעלם לרגע מזה שעכשיו נגמר פורים. נתעלם מהשיחות המתבקשות על איפה אתם בחג. השבוע התחיל האביב. האביב שלנו קצר. הוא יפה. הוא פורח. הוא מלא התחדשות, פריחה וחרקים יפים. כן, אמרתי חרקים יפים. בין אם אתם אנשי טבע דומם ופרחים, או שאתם לגמרי רוצים להציץ בשערות… Read More

אני פורים

    אני אוהבת את פורים. תמיד אהבתי. ככה זה כשנולדים בחג או שאוהבים את זה או ששונאים את זה. אין אמצע. תמיד חיכיתי לפורים. ההפיכה להורים איפשרה לי שוב להשתגע עם החג האהוב עלי. העובדה שאני צלמת בכלל נותנת לי הצדקה ברכישה של אביזרים. רק מה? לא ידעתי, טוב החברות רמזו, שהחג הזה, האהוב… Read More

מה הבעיה לבחור צלם?

  אז נורא נורא בא לכם תמונות יפות. ראיתם אצל חברים. אצל השכנים. גם אתם רוצים. אני מוצאת שלא כל משפחה מתאימה לכל פורמט צילום. ההבדלים בציפיות ובהרכבים המשפחתיים יוצרים פער גדול לעיתים בדרך בה חווים את הצילום. מספיק שאחד מבני המשפחה לא יתמסר לעניין, יוטרד כל הזמן מדברים כמו חול, קור, רעב, עייפות, התעסקות… Read More